Andreu

Andreu Toron Vaquer
Cameles , 24 de febrer de 1815
Perpinyà , 9 de novembre de 1886
Intèrpret i Constructor

Biografia

Músic de cobla i constructor

Es va formar amb el seu pare Valentí Toron, reconegut constructor de diversos instruments. A partir de les xeremies tradicionals del seu pare, Andreu Toron l’any 1849 va presentar l’instrument de vent fusta, d’inxa però amb campana metàl·lica, que va denominar “oboè-tenor”. Tot i que Toron el va pensar per a la música militar, es va convertir en l’actual tenora o tenor de les cobles, i fou adoptat per Pep Ventura probablement cap a finals de la dècada de 1850. Toron va ser instrumentista d’oboè i de tenora a diverses cobles rosselloneses, alhora que amb els seus fills portava el taller i botiga d’instruments. El 1876 va fundar una cobla pròpia, juntament amb Guillaume Dauder de Baixàs, i el 1881 va iniciar l’ensenyament d’instruments de cobla al Conservatori de Perpinyà.Indrets relacionats
Centres de documentació
Biblioteca Nacional de França