Allegro de concierto

Allegro de concierto
Lleida, 27 de gener de 1867
Canal de la Mànega, 24 de març de 1916
Instrumentació
Instrument sol
Digitalitzacions