Ars Musicae

Institucions
i formacions històriques
Ars Musicae
  • Any de constitució: 1935
    Any de dissolució: 1979
    Història:
    Conjunt de música antiga fundat el 1935. Els orígens es remunten a la creació el 1924 de l'Orquestra d'Estudis Simfònics, per part de Josep Maria Lamaña i dirigida per Eduard Toldrà. Els contactes de Lamaña amb Higini Anglès i amb Josep Ricart i Matas van ser fonamentals perquè, juntament a Santiago Alcover, impulsés Ars Musicae i Lamaña en fos el director fins el 1961. Posteriorment va ser dirigit per Enric Gispert (1957-1972) i per Romà Escalas (1972-1979). Des del 1965 va tenir associat el Cor Alleluia, dirigit també Gispert. Ars Musicae ha estat considerat un dels conjunts pioners a nivell mundial en l'ús d'instruments d'època. Va enregistrar discos considerats de referència, com ara Del romànic al Renaixement. Va actuar i enregistrar amb l'Escolania i Capella de Música de Montserrat sota la direcció d'Ireneu Segarra, i va ser un lloc de formació de noms destacats com ara Victòria dels Àngels, Montserrat Figueras o Jordi Savall. Es va dissoldre el 1979 i els arxius i llegat instrumental es van dipositar al Museu de la Música de Barcelona.