Associació Gregorianista de Barcelona

Institucions
i formacions històriques
Associació Gregorianista de Barcelona
  • Any de constitució: 1915
    Història:
    Fundada l'any 1915 per Francesc de Paula Baldelló junt a Higini Anglès, aquesta associació va tenir com a gran objectiu l'estudi, interpretació i difusió del cant gregorià, en un moment que aquest cant històric vivia una gran embranzida. Això va ser posterior al projecte de recuperació a França, per part de Prosper Guéranger i que, a l'Estat espanyol, també va tenir un moment important d'inflexió amb l'assentament d'una comunitat benedictina provinent de Solesmes al monestir de Santo Domingo de Silos (Burgos). A Catalunya, la publicació el 1905 a Montserrat del mètode de gregorià de Gregori Suñol, va ser fonamental per a la irradiació d'aquest cant que va arribar al punt més àlgid d'aquesta associació vinculada a la parròquia dels Sants Just i Pastor, on Baldelló era el seu mestre de capella. L'associació va allargar les seves activitats fins molts anys després perdent-se, però, la seva pista.
    Noms propis relacionats:
    Anglès, Higini