Banda Municipal de Barcelona

Institucions
i formacions històriques
Banda Municipal de Barcelona
  • Any de constitució: 1886
    Any de dissolució: Fins l'actualitat
    Història:
    L'any 1886 l'Ajuntament de Barcelona va crear aquesta orquestra de vent, juntament amb l'Escola Municipal de Música, amb l'objectiu de professionalitzar el sector musical. Les actuacions al carrer van ser molt ben rebudes. Josep Rodoreda en va ser el primer director, i des de 1914 Joan Lamote de Grignon li va donar un important impuls tot convertint-la en una formació simfònica de vent de gran ambició artística que, com a mostra, va ser dirigida per noms de la talla de Richard Strauss, que en va lloar el gran nivell. Lamote, al llarg de vint-i-quatre anys de direcció, a més del resultat artístic en va fer una institució perfectament arrelada a la vida cultural i ciutadana. Amb el triomf militar del feixisme, Lamote va ser apartat del càrrec i, el 1943, es va iniciar una transformació vers l'Orquestra Municipal de Barcelona que no va impedir, però, la continuïtat de la Banda Municipal en formació més reduïda. En les dècades de 1980 i 1990, dirigida per Albert Argudo, va recuperar la dimensió simfònica. El 2007, sota la direcció de Salvador Brotons, va fixar la residència a L’Auditori.