Capella de Música del Palau de la Comptessa

Institucions
i formacions històriques
Capella de Música del Palau de la Comptessa
  • Història:
    Amb uns orígens que es remunten a meitats del segle XVI, se sap que aleshores la música va jugar un paper important com a part de l'anomenada «veneració divina». Aquesta capella, impulsada per Estefania de Requesens (Ca 1504-1549), es va situar com una de les capelles musicals referencials de la ciutat de Barcelona. Va ser però, amb l'estada de l'arxiduc Carles d'Àustria (1685-1740), que aquesta capella va tenir una gran importància en la història musical catalana, en especial en la recepció dels models i estils italians arribats amb la capella de música de l'esmentat arxiduc. Alguns dels seus mestres més importants han estat Felip Olivelles i Tomàs Milans i Godayol.
    Noms propis relacionats:
    Milans, Tomàs