Distribution des Prix, cantata per a tres veus i piano

Distribution des Prix, cantata per a tres veus i piano
Sanaüja, 1 de gener de 1786
Barcelona, 23 de novembre de 1853
Instrumentació
Veu/s solistes, instrument/s acompanyant/s