El globo, vals

El globo, vals
, 1 de gener de 1836
Barcelona, 16 de setembre de 1896
Instrumentació
Instrument sol