Federació de Cors Clavé

Institucions
i formacions històriques
Federació de Cors Clavé
  • Any de constitució: 1951
    Història:
    Associació que representa el conjunt de societats corals fundades per Josep Anselm Clavé. No va ser fins a la dècada dels anys 20 del segle passat que, aquestes societats es van aplegar en una entitat de caràcter federatiu. Atès el caràcter obrer d'aquestes, el 1936 es van unificar amb el nom Federació Euterpense de Cors i Orfeons de Clavé. No va ser fins al 1951 que l'entitat es va reorganitzar com a Federació de Cors de Clavé. En l'actualitat aquesta Federació agrupa unes 160 corals i un nombre important de cantaires. L'any 2000 va rebre la Creu de Sant Jordi.