Guerrita el cantaor, pasodoble flamenco con fandanguillo

Guerrita el cantaor, pasodoble flamenco con fandanguillo
Barcelona, 4 de novembre de 1900
Barcelona, 15 de juliol de 1978
Instrumentació
Veu/s solistes, instrument/s acompanyant/s