Institució Catalana de Música

Institucions
i formacions històriques
Institució Catalana de Música
  • Any de constitució: 1896
    Història:
    Associació musical creada el 1896 per Joan Gay i Josep Lapeyra, amb l’objectiu de promoure i difondre la música catalana. Va tenir com a gran projecte la celebració d'una Festa Anyal Catalana de Música, projecte que no va tirar endavant. Va impulsar la publicació del Butlletí de la Institució Catalana de Música, associat a la revista modernista L'Avenç, una iniciativa considerada com un precedent de la Revista Musical Catalana.
    Noms propis relacionats:
    Gay, Joan