La filla de Maria

La filla de Maria
Barcelona, 16 de març de 1865
Barcelona, 29 de desembre de 1943
Instrumentació
Veu/s solistes, instrument/s acompanyant/s