Les marguerites : quadrille brillant per a piano a quatre mans

Les marguerites : quadrille brillant per a piano a quatre mans
Barcelona, 8 de abril de 1824
Barcelona, 5 de juliol de 1893