Los defensores de la patria

Los defensores de la patria
Barcelona, 13 de febrer de 1778
París, 10 de agost de 1839
Instrumentació
Veu/s solistes, instrument/s acompanyant/s
Digitalitzacions