Missa solemne per a tres veus i instrument de tecla

Missa solemne per a tres veus i instrument de tecla
Sanaüja, 1 de gener de 1786
Barcelona, 23 de novembre de 1853
Instrumentació
Veu/s solistes, instrument/s acompanyant/s