Oratori El valeroso sabio y trivnfante Othoniel

Oratori El valeroso sabio y trivnfante Othoniel
, 22 de gener de
, 22 de gener de
  • Any de creació
    1742
  • Any d'estrena
    -
  • Lloc d'estrena
    -
Instrumentació
Veu/s solistes, cor i orquestra barroca (o baix continu)