Orgie, charleston

Orgie, charleston
Barcelona, 4 de novembre de 1900
Barcelona, 15 de juliol de 1978
Instrumentació
Orquestra simfònica