Quartet de Corda Casals

Institucions
i formacions històriques
Quartet de Corda Casals
  • Any de constitució: 1921
    Noms propis relacionats:
    Casals, Enric