Schola Cantorum Universitaria Barcelonensis

Institucions
i formacions històriques
Schola Cantorum Universitaria Barcelonensis
  • Any de constitució: 1941
    Història:
    Fundat el 1941, aquest cor va començar la seva trajectòria de la mà d'Antoni Pérez i Moya. Iniciat com a cor dels actes acadèmics universitaris, poc a poc aquest va anar agafant entitat pròpia fins a convertir-se en un referent de l'escena coral catalana. Entre els seus directors hi trobem els noms d'Ernest Cervera o Francesc Bonastre. La convulsió política viscuda als anys setanta va fer aturar l'activitat de la formació que va ser recuperada a la dècada dels vuitanta amb el nom de Coral Universitària. L'any 2002, però, un grup d'estudiants van interessar-se per la interpretació de la música vocal antiga i va recuperar el seu nom inicial d'Schola Cantorum.
    Noms propis relacionats:
    Bonastre, Francesc