Segona barcarola per a piano

Segona barcarola per a piano
Barcelona, 27 de març de 1862
Barcelona, 31 de març de 1908
Instrumentació
Instrument sol