Societat Catalana de Concerts

Institucions
i formacions històriques
Societat Catalana de Concerts
  • Any de constitució: 1891
    Any de dissolució: 1897
    Història:
    Associació per a l'organització de concerts fundada a finals de l'any 1891 com a reacció al retard musical de la ciutat en la programació d'obres que s'allunyessin del convencionalisme del teatre líric italià i francès difós, especialment, des del Gran Teatre del Liceu. El projecte va consistir en la creació d'una orquestra simfònica i en la celebració de temporades de concerts. L'Exposició Universal de 1888 i, sobretot, la visita de la Sociedad de Conciertos de Madrid va esperonar als cercles musicals barcelonins a constituir una societat que impulsés la interpretació d'obres simfòniques de compositors aleshores poc freqüents a les programacions, com ara L.v. Beethoven, R. Wagner o F. Mendelssohn. Antoni Nicolau va ser el primer director i cal destacar-ne que, en la primera temporada, es va convocar ub concurs de composició que va premiar l'obra Lo cant de la muntanya de Felip Pedrell. Amb grans dificultats, les activitats van perdurar fins el 1897, i van contribuir a la creació d'un nou gust en el públic barceloní.