Valse caprice

Valse caprice
Barcelona, 5 de març de 1982
Barcelona, 22 de octubre de 1912
Instrumentació
Instrument sol
Digitalitzacions