Domènec

Domènec Arquimbau
1760
Sevilla , 26 de gener de 1829
Compositor

Biografia

Mestre de Capella i compositor

Mestre de capella de l’església de Sant Genís de Torroella, el 1785 fou nomenat mestre de capella a la catedral de Girona. El 1796, el capítol de la catedral de Sevilla el nomenà mestre de capella vitalici d’aquesta seu, on va romandre fins a la seva mort. El 1815 l’Acadèmia de Bolonya el nomenà Mestre Honorari després d’haver valorat la seva Lamentación primera del Jueves Santo.

La seva obra presenta trets del classicisme combinat amb influències líriques italianitzants.