Enric

Enric Masriera Colomer
Barcelona , 1864
Compositor i Pedagog

Biografia

Compositor, pedagog i promotor musical

Estudià piano amb Carles G. Vidiella i harmonia, composició i contrapunt amb Anselm Barba i Francesc Alió. El 1879 va publicar la primera composició per a piano, Dansa ideal, i durant uns anys va oferir diversos recitals a Barcelona, un d’ells al Teatre Líric. L’any 1888 fundà, amb Josep Lapeyra, l’Associació Musical de Barcelona per a la difusió de la música simfònica. A la darreria de segle es traslladà a París, on amplià els estudis musicals i visità l’Exposició  universal de 1900. El 1907 s’establí al barri del Vedado de La Habana, on desenvolupà una tasca com a professor i dinamitzador de l’associacionisme musical. Així, fou director del Conservatorio Masriera i fundador d’un orfeó femení i d’una orquestra de músics amateurs. Va escriure tres misses per a orquestra, peces per a veu i piano i el drama líric en dos actes ¡Daniel!, amb música i llibret de l’autor i estrenat el 1905 a Barcelona. L’any 1939 compongué la Cantata a Clemencia Isaura per als Juegos Florales Nacionales de Cárdenas (Cuba).Indrets relacionats