Jaume

Jaume Isern Colomer
Mataró , 13 de desembre de 1798
Mataró , 18 de juliol de 1880
Compositor, Intèrpret i Pedagog

Biografia

Organista, pedagog i compositor

Malgrat la seva ceguesa, va estudiar música amb Fèlix Font, Antoni Mitjans i Anton Díaz. Organista ocasional de l’Església parroquial de Santa Maria de Mataró, va destacar per ser l'autor d'un sistema de notació musical anterior al desenvolupat per Louis Braille titulat Descripción de algunos instrumentos para ensenyar a ciegos las primeras letras y la escritura en notas de música, (Barcelona, 1837) cosa que li va valdre una pensió vitalícia atorgada per Ferran VII d'Espanya.

Persona d'esperit humanista, a la seva casa particular va impulsar un cenacle intel·lectual amb figures de la intel·lectualitat i de la música del moment. Va tenir diferents i importants deixebles (Manuel Blanch, Nicolau Guanyabens) i va ser membre, entre d'altres organitzacions, de l'Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona.Indrets relacionats