Joan

Joan Bros Bartomeu
Juan Joaquín Pedro Domingo Bros Bartomeu
Tortosa , 1776
Oviedo , 12 de març de 1852
Compositor

Biografia

Compositor

Va iniciar la formació com a nen del cor de la catedral de Tortosa, seguint estudis de composició a la de Barcelona amb Queralt. Fou segon mestre de capella a Santa Maria del Mar i organista a Sant Sever, ambdues a Barcelona. El 1806 va guanyar la plaça de mestre de capella a la catedral de Lleó, on va establir-se fins el 1822 i va ser regidor a l’ajuntament de la ciutat. Pels canvis polítics, problemes de salut i desavinences amb el capítol de la catedral, va deixar el càrrec de mestre de capella el 1822. Després de dedicar-se uns anys als seus negocis a Astúries, el 1835 va acceptar ser mestre de capella a Oviedo. Arrel de les desamortitzacions, pràcticament va desaparèixer la capella de música. L'obra musical conservada és immensa i gairebé sempre de composicions religioses. Fou molt interpretada durant el segle XIX, i resta arxivada a moltes seus religioses de diferents punts de la Península.

 Indrets relacionats