Joan

Joan Gols Soler
Tarragona , 1894
1947

Biografia

Dibuixant, pedagog i músic

Format en el món de la medicina, ben aviat va abandonar la carrera mèdica per ajudar al seu pare Josep Gols i Veciana. Persona polifacètica, va combinar l'activitat musical amb les de dibuixant i pedagog. A nivell musical és de destacar la seva tasca com a director de la capella de música de Santa Maria del Mar de Barcelona i en les expedicions de recerca per a l'Obra del Cançoner Popular de Catalunya.

Exiliat, després de la Guerra Civil a Veneçuela, va impulsar diferents iniciatives, entre les quals la creació de la Coral Catalana de Caracas (1942). Va compondre diferents cançons i sardanes, a més d'escriure diferents obres literàries i realitzar importants traduccions d'obres de la literatura universal al català.