Joan

Joan Oliac Serra
Juan Ramón
Barcelona , 1708
Àvila , 20 de gener de 1780
Compositor i Intèrpret

Biografia

Compositor i mestre de capella.

Va estudiar a la catedral de Saragossa amb el seu oncle Lluís Serra, que n’era el mestre de capella. Possiblement va treballar a la catedral de Toledo fins l’any 1734. L’any abans es va presentar a les oposicions per mestre de capella a Àvila i va guanyar-les després que Mir Llussà hi renunciés. La resta de la vida va combinar aquest càrrec amb  el de rector del col·legi dels seises (escolans de cant), malgrat diversos conflictes amb el capítol de la catedral. De l’obra en destaquen les composicions a doble cor, així com l’ús de tècniques provinents de la música italiana.Indrets relacionats