Joaquim

Joaquim Vidal Nunell
Barcelona , 1880
Barcelona , 1964
Pedagog

Biografia

Pedagog

Va iniciar els estudis musicals al Conservatori del Liceu amb Sadurní i Còdol, essent tutelat en piano i composició per Costa i Nogueras, Sánchez i Gavagnach i Josep Ribera. En llicenciar-se, el 1900 ingressà com a professor auxiliar de solfeig al mateix centre i el 1910 aconseguí una interinitat substituint el professor de cant Gonçal Tintorer, obtenint la titularitat de la plaça l’any següent. L’any 1948 fou nomenat professor de repertori d’Òpera. Va donar classes a Mercè Capsir, Josefina Paulet, Josefina Blanch o Josep Grau, entre molts d’altres intèrprets. El 1916 fundà el Teatro Lírico Pràctico, una institució pedagògica que pretenia la formació integral dels cantants novells. Amb alumnes d’aquesta institució organitzà una companyia lírica estable que va representar en diferents locals barcelonins obres canòniques i també algunes estrenes. A partir de 1926 la institució s’establí al Teatre Olimp, convertint-lo en la Sala Capsir en homenatge a l’antiga alumna. L’any 1918 va impulsar la creació de la publicació mensual El Arte Lírico, amb un tiratgeIndrets relacionats