Lluís

Lluís Milà Eixarch
Luís Milán - Lluís del Milà
València , 1500
València , 1561
Compositor

Biografia

Compositor, violista de mà i escriptor

Vinculat a la cort ducal de Ferran d’Aragó, duc de Calàbria, a la ciutat de València i, probablement, a la cort portuguesa, fou autor del Libro de música de vihuela de mano intitulado El maestro (València 1536), considerat el primer llibre per a l’instrument amb indicacions per a la pràctica de l’instrument i també composicions del mateix autor (40 fantasies, 4 tientos i 6 pavanes notades en tablatura). A més va publicar tres obres literàries: Libro de motes de dames y cavalleros (1535), El juego de mandar (1535) i El cortesano (València, 1561) on descriu la vida a la cort de Germana de Foix i del seu marit, Ferran d’Aragó.Indrets relacionats