Mateu

Mateu Ferrer Oller , Mateuet
Barcelona , 24 de febrer de 1788
Barcelona , 4 de gener de 1864
Compositor i Intèrpret

Biografia

Organista, mestre de capella i director

Fill de menestral, es va formar a la catedral de Barcelona amb Queralt en composició i Baguer a l'orgue. Va succeir com organista a Baguer el 1808 i a Queralt com a mestre de capella el 1827, ocupacions que mantindria tota la vida, a més de la de director del Teatre de la Santa Creu des del 1830, a petició de Ramon Carnicer, l’anterior director. Així mateix, va formar una escola de música al seu domicili, considerada una de les més prestigioses de Barcelona. Com a compositor va escriure abundant música per al culte religiós, entre la qual figuren alguns oratoris, diversos fragments d'òpera i música orquestral. Va tenir un gran reconeixement com a organista (sobretot en la improvisació de fugues), compositor i mestre, i algunes de les seves composicions van arribar a ser famoses en entorns teatrals i docents.