Orfeó Català

Institucions
i formacions històriques
Orfeó Català
  • Any de constitució: 1891
    Any de dissolució: Fins l'actualitat
    Història:
    Societat coral, inicialment només d'homes joves, fundada el 1891 per Lluís Millet i Amadeu Vives amb l'objectiu de renovar els cors catalans des d'una estètica modernista, catalanista i europea que es fonamentava en la polifonia religiosa antiga, els arranjaments de cançons tradicionals catalanes i les composicions contemporànies. El primer concert va ser el 1892 i el cor va transformar-se, des del catalanisme conservador, en el model dels nous orfeons catalans, a Catalunya i a Amèrica (L'Havana, Mèxic, Buenos Aires). Joan Gay, Francesc Pujol i Emerenciana Wherle van crear les seccions de noies i d'infants i el cor va esdevenir mixt. El 1908 van inaugurar la nova seu del Palau de la Música Catalana, que va esdevenir la principal sala de concerts de la ciutat. El 1904 van iniciar la Revista Musical Catalana. L'Orfeó va ser clausurat uns mesos pel govern militar de Primo de Rivera (1925) i suspès en els primers anys de la dictadura de Franco. Ha estat dirigit per Lluís Millet, Lluís Maria Millet, Lluís Millet i Loras, Simon Johnson, Salvador Mas, Jordi Casas Bayer, Josep Vila i Casañas