Al amor que galán hermosea, villancet a deu veus

Al amor que galán hermosea, villancet a deu veus
Mequinenza, 1 de gener de 1648
Barcelona, 5 de desembre de 1706
Instrumentació
Voice/s and Continuo