Missa Pastoral

Missa Pastoral
Vic, 23 de febrer de 1819
Barcelona, 25 de març de 1880
Instrumentació
Vocal Soloist/s, Instrumental Accompaniment
Digitalitzacions