Pere

Pere Rabassa
Pedro Rabasa
Barcelona , 21 de setembre de 1683
Sevilla , 12 de desembre de 1767
Compositor

Biografia

Mestre de capella, compositor i teòric. Va iniciar els estudis musicals amb el seu oncle Ramon Rabassa, i més tard a l’escolania de la catedral de Barcelona amb Joan Barter i Francesc Valls. A la capella de música de la catedral va ser cantant, arpista i assistent de Valls. L’any 1713 va ser nomenat mestre de capella de la catedral de Vic i l’any següent guanyà les oposicions de mestre de capella de la catedral de València. El 1724 va traslladar-se a Sevilla, on va guanyar la prestigiosa plaça de mestre de capella de la catedral, que exercir fins al final de la seva vida. Rabassa és un exemple de compositor barroc que, des de la capella de música de l’arxiduc Carles d’Àustria, va conèixer de primera mà la música italiana, fet que li va permetre posicionar la seva obra en el darrer barroc incorporant més llibertat de modulació i altres elements del nou estil italià. La seva abundant obra es troba en diferents arxius peninsulars, així com també d’Amèrica del Sud (Guatemala i Mèxic). Cal fer esment de què va escriure l’important tractat Guia para los principiantes...(1726-1730).Indrets relacionats
Centres de documentació
Biblioteca de Catalunya
Biblioteca Valenciana
Biblioteca de la Universidad de Sevilla
Biblioteca Nacional de España