Ave Maria

Ave Maria
Barcelona, 1 de gener de 1845
Barcelona, 1 de gener de 1919
Instrumentació
Veu/s solistes, instrument/s acompanyant/s
Digitalitzacions