Compassió

Compassió
Barcelona, 1 de gener de 1873
Barcelona, 1 de gener de 1942
Instrumentació
Veu/s solistes, instrument/s acompanyant/s