Concurso de 1880, romança i gavota

Concurso de 1880, romança i gavota
Barcelona, 1 de gener de 1845
Barcelona, 1 de gener de 1919
Instrumentació
Instrument sol