Humorada de les Catalanesques

Humorada de les Catalanesques
El Masnou, 18 de abril de 1867
Barcelona, 7 de desembre de 1941
Instrumentació
Orquestra simfònica