Idil·li

Idil·li
Barcelona, 1 de gener de 1891
Barcelona, 1 de gener de 1971
Instrumentació
Cor àmbit SATB
Digitalitzacions