La Agricultura

La Agricultura
Maó, 22 de juny de 1827
Barcelona, 11 de maig de 1887
Instrumentació
Cor àmbit TB
Digitalitzacions