La primavera

La primavera
, 12 de agost de
, 12 de agost de
Instrumentació
Veu/s solistes, instrument/s acompanyant/s
Digitalitzacions