Lo somni de Sant Joan, cançó

Lo somni de Sant Joan, cançó
Barcelona, 24 de setembre de 1868
Barcelona, 27 de gener de 1953
Instrumentació
Veu/s solistes, instrument/s acompanyant/s