Pregària a la Verge del Carme

Pregària a la Verge del Carme
Barcelona, 1 de gener de 1891
Barcelona, 1 de gener de 1971
Instrumentació
Veu/s solistes, instrument/s acompanyant/s