Sis valsos romàntics per a piano

Sis valsos romàntics per a piano
Barcelona, 19 de març de 1867
Buenos Aires, 16 de gener de 1926
Instrumentació
Instrument sol