Josep

Josep Cercós Fransí
Barcelona , 5 de maig de 1925
Barcelona , 5 de novembre de 1989
Compositor

Biografia

Compositor i pianista

Realitzà estudis de clarinet, piano, trompa i violoncel. Posteriorment cursà estudis d’harmonia, composició i contrapunt amb Ricard Lamote de Grignon, Ernest Cervera i Cristòfor Taltabull. Membre destacat del Cercle Manuel de Falla, la seva obra mostra l’evolució des d’un neoclassicisme inicial fins a un posicionament pròxim al serialisme i les experimentacions amb les possibilitats de la combinació sonora, seguint sempre un camí molt personal de recerca de la modernitat, resultat dels estudis amb Hermann Scherchen i dels contactes amb Luigi Nono i Iannis Xenakis, entre d’altres. Té una notable producció de música simfònica, de cambra, d’escena i per a teclat. Entre les seves obres, l’Octet (1972) i la Simfonia de cambra (1974) han estat considerades dues de les mostres més importants de la música contemporània a Catalunya.Indrets relacionats