Lluís

Lluís Millet Loras
Barcelona , 1939
Barcelona , 2019
Compositor

Biografia

Director i musicògraf

Va ser deixeble de Joan Massià i Cristòfor Taltabull, i després va estudiar dirección coral i orquestral a Munic i a Salzburg. El 1958 va fundar l’Orquestra de Cambra Lluís Millet. Va ser director de l’Orfeó Català entre 1977 i 1981, i va impulsar la recuperació de la Revista Musical en una segona etapa des de 1984, de la que en va ser director fins al 2011. Va conrear abastament la divulgació musical amb l’escriptura de nombrosos d’articles i programes de mà.Indrets relacionats