Tomàs

Tomàs Buxó Pujadas
Barcelona , 1862
Barcelona , 1962
Compositor i Intèrpret

Biografia

Pianista i pedagog. Va estudiar piano, harmonia i composició a l'Escola Municipal de Barcelona amb Millet, Nicolau i J. Canals. En aquesta entitat esdevindria professor fins la seva jubilació (1952), alternant la tasca docent amb la de concertista a nivell europeu. A més de composar nombroses obres per a piano, veu i acompanyament i de cambra, va escriure diversos tractats pedagògics de piano i solfeig. Molt vinculat a la vida musical barcelonina del moment, va ser premiat a la Festa Musical Catalana (1908), al Premi Patxot per la Sonata en si menor per a piano, i homenatjat a Barcelona per la seva tasca com a concertista (1943).