Capella de Música de Santa Maria del Mar

Institucions
i formacions històriques
Capella de Música de Santa Maria del Mar
  • Any de constitució: 1532
    Any de dissolució: 2003
    Història:
    En aquesta Basílica gòtica, construïda entre els anys 1329 i 1383 per Berenguer de Montagut i Ramon, ràpidament s'hi va desenvolupar activitat musical, malgrat que els testimonis documentals arribats fins als nostres dies daten de 1532, amb la constatació del mestre de capella Pere Cubells. A partir d'aquest, coneixem força els diferents mestres on hi trobem grans noms de la història de la música catalana com ara Miquel Rosquelles, Josep Gaz, Francesc Valls o Francesc Andreví. Després de la dècada dels trenta, va quedar aturada la seva activitat, però de la mà d'Enric Gispert es va reprendre fins a la seva dissolució definitiva el 2003.