Societat Coral Barcino

Institucions
i formacions històriques
Societat Coral Barcino
 • Noms alternatius:
  Societat Coral La Esmeralda

  Any de constitució: 1863
  Any de dissolució: 1888
  Història:
  Cor estretament lligat a la figura de Ramon Bartomeus. Aquest director va fundar el 1863 la Sociedad Coral La Esmeralda. Arran de la seva escissió dos anys després, va fundar la Societat Coral Barcino, que va mantenir en actiu fins el 1888. Entre els anys 1872 i 1883 va impulsar la publicació periòdica Eco de Barcino. A grans trets, aquest projecte es considera una rèplica conservadora al moviment de societats corals de Josep Anselm Clavé.
  Noms propis relacionats:
  Bartomeus, Ramon